Tablice informacyjne o strefie ochronnej ujęcia wody


TEREN OCHORONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ 90 zł netto/szt.
Format: 400 mm x 800 mm
Format: 400 mm x 800 mm

Nośnik:  blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm

Grafika: wydruk na folii z laminatem, folia ploterowa


tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

TEREN OCHORONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY POWIERZCHNIOWEJ 90 zł netto/szt.
Format: 400 mm x 800 mm
Format: 400 mm x 800 mm

Nośnik: blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm

Grafika: wydruk na folii z laminatem, folia ploterowa


tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

TEREN OCHORONY POŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ 90 zł netto/szt.
Format: 400 mm x 800 mm
Format: 400 mm x 800 mm

Nośnik: blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm

Grafika: wydruk na folii z laminatem, folia ploterowa


tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.

TEREN OCHORONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ 90 zł netto/szt.
Format: 400 mm x 800 mm
Format: 400 mm x 800 mm

Nośnik: blacha ocynkowana o grubości 0,8 mm

Grafika: wydruk na folii z laminatem, folia ploterowa


tablica w kształcie prostokąta o wymiarach: wysokość 400 mm, długość 800 mm, koloru niebieskiego (model kolorów RGB: R:41, G:74, B: 160), otoczona białym paskiem szerokości 6 mm w odległości 6 mm od krawędzi i napisem koloru białego. Litery: wielkość - 110 pkt, odstęp między wierszami (interlinia) - 208 pkt, czcionka - Arial Black.