Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa


Informacje ogólne

 
Tablicę informacyjną należy umieścić na przedmiocie inwestycji lub w jej pobliżu, w miejscu ogólnodostępnym i dobrze widocznym. Jeśli prowadzone są prace budowalne w kilku lokalizacjach, należy ustawić tablice w każdej z tych lokalizacji.W przypadku inwestycji liniowych należy umieścić przynajmniej dwie tablice informacyjne na odcinku początkowym i końcowym.
Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez pięć lat od dnia otrzymania środków z Funduszu.
Jednostka powinna dbać o stan techniczny tablicy informacyjnej, a uszkodzoną lub nieczytelną tablicę wymienić lub odnowić.,

 

Kiedy to zrobić?

 

Tablicę informacyjną należy umieścić w momencie rozpoczęcia inwestycji. Jeżeli inwestycja rozpoczęła się przed uzyskaniem dofinansowania, tablicę umieszcza się bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowaniu, jednak nie później niż dwa tygodnie od tej daty.

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa 40 cm x 60 cm - podkład alupanel 100 zł netto/szt.

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa

 

format: 40 cm x 60 cm

 

materiał : alupanel

grubość : grubość : 3 mm ( warstwa aluminium 0,3 mm )

druk: kolorowy

zabezpieczenie: laminat - folia

trwałość:5 lat

zastosowanie: zewnętrzne

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa 60 cm x 90 cm - podkład alupanel 180 zł netto/szt.
Różne wzory
Różne wzory

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa

 

format: 60 cm x 90 cm

 

materiał : alupanel

grubość : 3 mm ( warstwa aluminium 0,3 mm )

druk: kolorowy

zabezpieczenie: laminat - folia

trwałość:5 lat

zastosowanie: zewnętrzne

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa 80 cm x 120 cm - podkład alupanel 300 zł netto/szt.
Wszystkie formaty
Wszystkie formaty

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa

 

format: 80 cm x 120 cm

 

materiał : alupanel

grubość : 3 mm ( warstwa aluminium 0,3 mm )

druk: kolorowy

zabezpieczenie: laminat - folia

trwałość:5 lat

zastosowanie: zewnętrzne

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa 120 cm x 180 cm - podkład alupanel 600 zł netto/szt.
Również na chrzciny
Również na chrzciny

Tablice o dofinansowaniu z budżetu państwa

 

format: 120 cm x 180 cm

 

materiał : alupanel

grubość : 3 mm ( warstwa aluminium 0,3 mm )

druk: kolorowy

zabezpieczenie: laminat - folia

trwałość:5 lat

zastosowanie: zewnętrzne